Our network: ViewSofia.comSofiaStreetStyle.comTeenViewSofia.com
След 7-ми | След 12-ти | Първа работа | ПрепишонкиВход / Регистрация

Шофьорската книжка вече след завършен 10-ти клас

24-03-2011     0
 

Шофьорската книжка вече след завършен 10-ти клас


Шоьорска книжка да се издава само след сертификат за завършен 10-и клас. Радикална промяна МОМН предлага да влезе в концепцията на новия закон за училищното образование, представена официално вчера. В момента книжка може да се вземе с диплома за завършено основно образование след 8-и клас. Целта на промяната е да се стимулира ученето до 16-годишна възраст.

Предложението на просветното министерство тепърва ще се обсъжда с МВР и с политическите партии, обясниха от МОМН. Това се налага и от новата структура на училищното образование.

Сегашните основни училища до 8-и клас ще получат законова възможност да се разширят и да подготвят ученици до 10-и клас под названието „средни общообразователни". Основни ще се наричат училищата само до 7-и клас, а сегашните СОУ ще се водят средни училища и отново ще обхващат целия спектър на обучение от 1-ви до 12-и клас.

Най-голяма промяна в сравнение със сегашната система ще настъпи в периода след 10-и клас, предвижда проектът за нов закон. Годините от 8-и до 10-и клас бележат първия гимназиален етап. Тогава всички ученици ще трябва да преминат външно оценяване успешно и да вземат тапия за завършената гимназиална степен. Малката диплома ще дава възможност за шофьорска книжка и за започване на работа.

Така ученикът ще може да прекъсне обучението си за една-две години, след което да довърши школото във втория гимназиален етап, обясни зам. просветният министър Милена Дамянова.

Той ще обхваща последните две години от училището - 11-и и 12-и клас. Там образователните програми все повече ще заприличват на лекциите в университетите. Задължителни за всички училища ще са само 5 предмета - български език и литература, математика, чужд език, гражданско образование и физическо. Към тях всеки директор ще може да добави 3 от предметите с най-много часове според профила на училището. Ако ръководството избере профилът да е чуждоезиков, то два профилиращи предмета ще бъдат по закон чужди езици, а третият ще е изцяло по избор на директора. На практика школското ръководство ще определя 60 на сто от часовете във втория гимназиален етап и всяко училище ще има свой индивидуален облик, цели реформата на просветното министерство.

Профилиращите предмети ще налагат и избора на втора матура на учениците.

Така вече списъкът за втория зрелостен изпит няма да обхваща всички предмети и ще прекъсне абсурдната практика масово учениците да си избират матура по география и да изкарат купища двойки. Вместо това втората матура в професионалните гимназии ще е оценката от изпита по професията, в английските гимназии ще е по английски или втори чужд език, а в СОУ ще е един от трите профилиращи предмета. За спорните училища и училищата по изкуствата специално ще се въведе матура по спорт и изкуство. Новите правила за зрелостните изпити няма да се въвеждат на парче, а ще влязат, след като целият закон бъде гласуван. Според най-оптимистичните прогнози това може да стане през учебната 2012/2013 година.


по материали от www.kadedaucha.com


 

текст: TeenViewSofia
фотография: .net