Our network: ViewSofia.comSofiaStreetStyle.comTeenViewSofia.com
След 7-ми | След 12-ти | Първа работа | ПрепишонкиВход / Регистрация

Зрелостниците отново на изпит

19-05-2011     0
 

Зрелостниците отново на изпит


Вторият държавен зрелостен изпит е по избираем предмет, който се изучава в задължителната програма до 12 клас. Броят на допуснатите ученици до втора матура е 68 898.

На матурата по философия тази година се явяват около 6300 дванадесетокласници. Изпитът се състои от три типа задания: въпроси с избираем отговор, отворени въпроси и писане на философско есе. Всички те имат еднаква тежест по отношение броя точки, които дават. Учениците могат да избират по три зададени фрагмента по Монтен, Платон и Жан-Пол Сартр.

По география зрелостниците ще трябва да отговорят на 39 въпроса, като 30 от тях са с затворен отговор, 8 са с отворен, а темата на въпроса за разработка е „Характеристика на Северен централен регион”. На този изпит ще се явят най-много ученици – около 25 000.

Около 5 600 зрелостници се явяват на матурата по история. Те ще отговарят а 38 въпроса и да пишат по темата „Как Хан Тервел утвърдил българската държава като фактор на Балканския полуостров в началото на VIII век”.

Зам.-министърът на образованието милена Дамянова обясни, че от изпита по БЕЛ, който се проведе във вторник, има пет анулирани работи в страната заради опити за преписване. От допуснатите до първата матура са се явили над 98% от учениците.
 

текст: TeenViewSofia
фотография: .net