Our network: ViewSofia.comSofiaStreetStyle.comTeenViewSofia.com
След 7-ми | След 12-ти | Първа работа | ПрепишонкиВход / Регистрация

Безплатни консултации срещу частни уроци?

21-06-2011     0
 

Безплатни консултации срещу частни уроци?

Безплатни консултации ще заместват частните уроци. Една от най-големите школски моди е на път да остане в историята, след като просветното министерство въведе нова стратегия за по-силно представяне на учениците на националните изпити от следващата учебна година.

Според нея учителите ще са длъжни да дават безплатни консултации в удобно за учениците време след или преди редовните часове. Целта е преподавателите да помогнат индивидуално или в малки групи за запълване на пропуските и трудностите от учебния материал.

За масовото въвеждане на мярката още от следващата учебна година няма нужда дори и от законови промени. „В длъжностната характеристика на всеки един учител е записано, че той безплатно трябва да дава часове за консултации", обясни пред „Монитор" зам.-министърът Милена Дамянова. Затова инспекторите към МОМН ще започнат проверки още от следващата година дали графикът за консултации се спазва.

„Много често тези графици са неизпълними, защото записаните часове съвпадат с учебните часове на децата. Съвсем логично е, че те няма да отидат на консултация и в същото време да бъдат в час по история например", обясни Дамянова. Затова от 15 септември всички училища трябва да публикуват на видно място графиците с безплатните уроци и да ги съобщят на родителите и децата.

В момента системата се ползва традиционно в университетите.Наред с графика за лекции академичното ръководство нарежда на преподавателя в определен ден от седмицата да задели 1-2 часа за приемно време. Същото ще стане и в школата, но се очаква интересът към мярката да е много по-голям, тъй като учениците ще получат възможност да спестят много пари за частни уроци. При частните учители така или иначе наваксват пропуски в материала, за които няма време да питат преподавателите си в клас.

„Изключително много деца ходят на частни уроци и няма как да въздействаме върху техния личен избор и върху избора на родителите им. Но длъжни сме наистина да осигурим изцяло възможности за преодоляване на трудностите, които децата изпитват в училище", подчерта Милена Дамянова.
 

текст: TeenViewSofia
фотография: .net