Our network: ViewSofia.comSofiaStreetStyle.comTeenViewSofia.com
След 7-ми | След 12-ти | Първа работа | ПрепишонкиВход / Регистрация

Национално училище за танцово изкуство обявява втори прием за новата учебна година

15-08-2016     0
 

Национално училище за танцово изкуство обявява втори прием за новата учебна година

Националното училище за танцово изкуство (НУТИ) - София обявява втори редовен прием за следващата учебна 2016/2017 година. Желаещите могат да кандидатстват във всяка от трите специалности на училището: класически танц, модерен танц и български танци. Редовният прием е обявен за 5 и 8 клас за трите специалности, а приравнителният - за 6, 7 и 10 клас. Освен най-доброто танцово образование в България, училището осигурява на възпитаниците си общежитие с педагогически екип и денонощна охрана.


Документи се подават в сградата на НУТИ на бул. “Шипченски проход” № 48 от 25 август до 2 септември 2016 г. Повече информация, може да получите на телефон (02) 892 91 80 или в сайта nutibg.com, секция „Прием”: nutibg.com/18-priem.html


ПРИЕМНИТЕ И ПРИРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 08 СЕПТЕМВРИ 2016 г. (четвъртък) в сградата на НУТИ.

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

СПЕЦИАЛНОСТ ”КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ”
За 5 клас на 08.09.2016г. - от 11.00 часа
За 8 клас на 08.09.2016г. - от 09.00 часа

СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ”
За 5 клас на 08.09.2016г. - от 09.00 часа
За 8 клас на 08.09.2016г. - от 11.00 часа

СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕРЕН ТАНЦ”
За 5 клас на 08.09.2016г. - от 09.00 часа
За 8 клас на 08.09.2016г. - от 11.00 часа

ПРИРАВНИТЕЛЕН ПРИЕМ
СПЕЦИАЛНОСТ ”КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ”
За 6 и 7 клас на 08.09.2016г. - от 13.30 часа

СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ”
За 6, 7, 9 и 10 клас на 08.09.2016г. - от 13.30часа

СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕРЕН ТАНЦ”
За 6 и 7 клас на 08.09.2016г. - от 13.30 часа

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В НУТИ:

1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности и/или професии;
2. Копие на акт за раждане;
3. За кандидати, постъпващи в V клас-копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. За кандидати, постъпващи в VIII клас-копие на удостоверение за завършен VII клас;
6. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика;
7. Копие на застрахователна полица „Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита (при подаване на документите задължително се представя за сверяване оригинала на документа).
8. Такса за изпит (ако ученикът кандидатства за повече от една специалност, се внася такса за всеки изпит) по Банкова сметка:
НУТИ
Уникредит Булбанк
Офис Батенберг
IBAN: BG45UNCR 9660 3110 0318 15
Банков код: UNCRBGSF
Таксите за кандидатстване и приравнителни изпити в НУТИ са:
- За приемен изпит 5 и 8 клас - 6.00 лв.
- За приравнителен изпит – 5.00 лв.
- Деца сираци или с починал родител НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА (удостоверява се със смъртен акт).
 

текст: Press/View Sofia
фотография: Press