Our network: ViewSofia.comSofiaStreetStyle.comTeenViewSofia.com
След 7-ми | След 12-ти | Първа работа | ПрепишонкиВход / Регистрация

Нека да е лято, само да е лято... първото работно лято

13-07-2010     0
 

Нека да е лято, само да е лято... първото работно лято


Сигурно вече ти се иска да работиш и да си изкарваш парите сама или просто така ти се налага. Но намирането на работа, ако си под 18, е доста трудно. Основният проблем е, че повечето работодатели не искат да се занимават с хилядите бумаги и да бъдат подлагани на още проверки. И тъй като повечето хора не са много наясно със закона, ние ще ти разясним как седи ситуацията от тази гледна точка. Надяваме се така да си отговориш на много правни въпроси.

На първо място трябва да имаш 16 годишна възраст. Чисто теоретично се правят изключения за лица между 15 и 18 години, но при тях става дума за циркове, филми, театър и подобни, които си ги правиш и без това. Между 14 и 16 годишна възраст изричното съгласие на родителите е задължително, но над 16 – не.

И така. За да бъде наето едно непълнолетно лице, работодателят трябва да получи разрешение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към министерството на труда и социалната политика. За целта се подава писмено искане, което трябва да съдържа идентификационните данни за фирмата, името на лицето за което се иска разрешението, неговото ЕГН, длъжността, която ще заема и работата, която ще извършва. Искането се прави преди трудовия договор. Към искането се прибавят и следните документи:

• копие от акта за раждане на лицето или личната карта;
• проект на трудов договор;
• медицинско заключение;
• Длъжностна характеристика.
• Оценка на риска на работното място;
• Списък на предприетите мерки за отстраняване на идентифицираните рискове на работното място, където ще работи лицето

Медицинското заключение е най-тънката част от гледна точка на непълнолетния. По закон това заключение се издава от Службата по трудова медицина като трябват да се минат прегледи при личен лекар, хирург, офталмолог, невролог и отоларинголог. Пък за лицата, ненавършили 15 години, заключението се издава от лекарска консултативна комисия към детските отделения на многопрофилните болници за активно лечение. Така де, по закон.
Инспекцията по труда проверява условията и трябва да даде изричното си разрешение на всеки един случай.
Според Кодекса на труда на непълнолетни е забранено да извършват работа, която е:

1. извън техните физически или психически възможности;
2. свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогени, агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане;
3. свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето;
4. в условия на радиация;
5. при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации;
6. свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост.

Определени работи са изрично забранени от Наредба №4 от 1999г.
Неспазването на всичко това е престъпление. Предвидени са следните санкции:
• За наемане на лице от 16-18 г. – затвор до 6 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.
• За повторно – затвор до 1 година и глоба от 1000 до 3000 лв.
• За наемане на лице от 15-16 г. – затвор до 1 година и глоба от 1000 до 3000 лв.
• За повторно – затвор до 3 години и глоба от 2000 до 5000 лв.

В много отношения работата за непълнолетни трябва да бъде улеснена. Максималното работно време е 7 часа. Нощно време за непълнолетни се счита от 20:00ч. до 06:00ч. През това време е абсолютно забранено да работят! Годишната платена отпуска също е по-голяма - 26 дни.

Че си е занимавка – занимавка си е. Но хората донякъде имат право. Въпреки че се мислим за много големи, физически все още не сме чак толкова. Работа на държавата е да ни варди да сме живи и здрави сега та да станем едни много полезни и работливи служители някой ден.

Нашият съвет е – не се бутай, ако не ти се налага. Ако нямаш нужда от пари, потърси нещо, което ти е интересно и ще ти бъде полезно. Стажове най-различни – и платени, и не, но ако подбираш добре, ще попаднеш на много добри неща. Точно това е хубавото на тази възраст – можеш да си позволиш да експериментираш!
 

текст: Ралица
фотография: .net